Borås-Fristad SK

Schack

180916

Glädjande kan berättas att höstens verksamhet är nu påbörjad. Spelprogrammet är nu fastställt, med några justeringar i det lagda förslaget. Till KM har tretton deltagare anmält sig, och den är nu påbörjad. Vi spelar med våra nya digitala schackklockor, som vi har kunnat köpa in, tack vare bidraget från Sparbanksstiftelsen. Jag och Danny representerade klubben på Stora torget igår, lördag, vid utdelningen av bidragen. 

Det börjar bli dags att anmäla ett lag till Distriktsserien. Vid mötet 6 september konstaterades att vi hade spelare till ett lag, och flera reserver. Och därmed blir det ett lag, som anmäls. Jag önskar få in intressenter, som vill vara lagledare. Lagledaren bestämmer vilka som spelar, och ordnar med allt kring deltagandet. Är du intresserad, hör av dig! Vi behöver besluta formellt om detta vid vårt styrelsemöte 4 oktober.

Vi har lagt in Tema-dagar, vilket innebär att vi tittar lite mer på några öppningar, och får lära oss om vad som är tanken med spelöppningen. Därefter spelar vi partier i just den öppningen, för att träna in det du har lärt dig. Det gör det lättare att lägga upp taktiken, och underlättar för dig när du möter motspelare som spelar den öppningen mot dig. Välkomna till dessa dagar!

 
KM  rond 2 spelas torsdag 20 september kl 18.30 
Vi har tretton deltagande i höstens KM, som startade 13 september 2018. Se mer i fliken KM. Följande datum spelar vi detta KM.  
Rond 2; 20 september
Rond 3: 4 oktober
Rond 4: 18 oktober
Rond 5: 8 november
Rond 6 6 december

Ifall du inte kan spela aktuell speldag, så kontakta tävlingsledaren Margareta och meddela detta. Du har då skyldighet att kontakta din motspelare och överenskomma om en annan speldag. Varje rond skall vara färdigspelad innan nästa rond.

Ifall du blir akut sjuk och inte kan spela, så gäller också att meddela Margareta detta så fort som möjligt. Om besked om sjukdom ej har lämnats till Margareta före spelstart (bedömning får göras om rimlighet att kunna meddela), så blir det wo-förlust för dig. Margareta kommer samla in allas telefonnr i början av speldagen 20 september. 

Margareta Claesson och är domare för tävlingen, och när hon inte är på plats så är Danny Nguyen domare. Båda har genomgått domarutbildning och är nationella schackdomare.

Du kan se resultat efter varje rond och ny lottning på KM-fliken. Spelprogrammet i sin helhet ser du i KALENDERN

Margareta Claesson
ORDFÖRANDE och TÄVLINGSLEDARE
0705- 97 70 33

16 sep 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)