Borås-Fristad SK

Schack

Styrelsemöte 6 september 2018 - information

På lördag 8 september anordnar Västergötlands schackförbund en domarkurs i Borås. Från klubben kommer Danny Nguyen och Susanne Nguyen delta. totalt deltar 7 personer. Tapio Tikkanen håller i utbildningen. Undertecknad kommer hjälpa till runt kursen.

På lördag 15 september kommer vi få mottaga bidrag från Sparbanksstiftelsen på 6.950 kr för inköp av digitala schackklockor. Klubben kommer representeras av ordförande och Danny Nguyen. Utdelning av bidragen kommer ske på Stora torget mellan kl 11.30 och 12.30. Det vore trevligt om klubbmedlemmar kommer dit.

Villka är intresserade att delta i Distriktsserien? Följande anmäler sitt intresse; Anders, Bendik, Danny, Walter, Ryan, Lars-Inge har meddelat via mail att han vill delta. Tre övriga ville vara reserver. Beslut togs om att ställa upp med 1 fyrmannalag.

Vi beslutar om att spela KM i 5-minuters blixt med tre sek tillägg per drag.

Vi beslutar om tre temakvällar under hösten. Sven är positiv till att förbereda en genomgång i olika öppningar, och ber alla inkomma med önskemål om vilka öppningar de helst vill ha en genomgång. Direkt efter genomgången spelar vi en tematurnering, med ett visst antal drag givna i temat.

Avslutning föreslås bli lördag 8 december.

Vi beslutar att spela klubbmästerskap med 60 minuter + 10 sekunders tillägg per drag, 6 ronder monrad eller alla mot alla, beroende på hur många som anmäler sig. 
Beslut togs om att ändra tidigare beslut om startavgift för KM-tävlingen:
Nytt beslut; Barn och ungdomar tom 20 år + studenter + pensionärer gratis, för övriga 50 kr, fika ingår. Inga priser utdelas. 

6 sep 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)