Borås-Fristad SK

Schack

Borås-Fristad SK

 

Juluppehåll

Vi startar schacverksamheten igen torsdag 10 janari 2019.

Vi spelar i lokalen Framtid Sjöbo, Sjöbo Torg, Borås. Vi har schackverksamhet på torsdagar (ej röda dagar) med start ca kl 18.30. Varmt välkomna!!

För information angående KM, KLICKA HÄR.


SENASTE NYTT

2018-12-10
Tack alla som deltog i vår avslutning i lördags! Vår handikappblixt blev riktigt spännande och våra ungdomar blixtrade till rejält i några partier, strålande!
Hur det gick kan ses på resultatsidan. Efteråt åt vi julmat och hade trevligt. Årets händelser gicks igenom - det har skett flera positiva händelse!

Vid maten diskuterade vi tillsammans upplägget för nästa år.
Vi enades om att vid starten 10 januari starta upp en temagenomgång och temaspel. Två veckor sedare startar KM med tiden 25 minuter per spelare och parti + 10 sek tilläggstid per drag.

Vi diskuterade årsavgiften för år 2019.
Efter ny information av ordförande så finns ett justerat förslag till medlemsavgifter med följande:
Seniorer 600 kr ( höjning 200 kr)
Pensionärer 400 kr (ligger kvar på förra årets seniornivå)
Stödmedlemmar 200 kr (höjning 100 kr)
Juniorer tom 25 år 100 kr ( har reducerats från tidigare förslag 200 kr)
Styrelsen kommer ha styrelsemöte första torsdagen varje månad, vilket innebär att vi startar det nya året med styrelsemöte torsdag 10 januari kl 18.00, där styrelsens slutliga förslag om medlemsavgift till årsmötet kommer fastställas.

I och med att årsmötet äger rum först 22 februari kl 18.30, så ber vi alla som inbetalar medlemsavgift göra det enligt ovanstånde förslag. Om avgiften blir lägre, så kommer återbetalning ske med mellanskillnaden. Anledningen till att inte avvakta årsmötet är att distriktsseriens tredje sammandrag spelas 25 februari, och för att kunna delta behöver man vara medlem. 

Inbjudan till säsongsavslutning 8 december
Du inbjudes till årsavslutning i Borås-Fristad Schackklubb lördag 8 december kl 15 i klubblokalen Framtid Sjöbo, Sjöbo torg.
Välkommen till schackavslutning lördag 8 december. Startavgiften är 100 kr och då ingår spel i Thores Lusseblixt och en enklare julbuffé. Lusseblixten spelas med tidshandikapp, där de starkare spelara får mindre tid att spela på. Vi samlas sedan kring en enklare julbuffé. Årets resultat i tävlingarna gås igenom. Chokladpriser utdelas för deltagande i lusseblixten. Välkomna till en trevlig avslutning! Anmälan om deltagande gör du via sms till Margareta, tel 0705 977933.

Lottning till sista ronden i KM 1 timmas-parti torsdag 6 december läggs in på hemsidan på tisdag.

 

2018-11-14
I förra veckan spelades en KM-rond. Imorgon, torsdag 15 november, så skall vi titta på grunderna i en motgambit, som är bra att kunna. Vi kommer få hjälp av Leif Svensson. Vi tränar in de första dragen, och så får du testa hur det känns att spela den i en teamturnering, både som vit och som svart. Trivs du, så är det bara att plugga in öppningen. Vem vet, kanske kan du använda dig av den vid vår säsongsavslutning lördag 8 december. Vi ses imorgon kl 18.30!

Kommande spelkvällar under 2018:
torsdag 22 nov förbereder vi inför Distriktsseriens andra sammandrag, som spelas på lördagen 24 nov. Danny Nguyen är lagledare för vårt lag och får berätta vilka som spelar i vårt lag.
Torsdag 29 nov spelas klubbmästerskap i blixt 5 minuter per spelare och parti. Vi kommer ha en startavgift. Tänk på att du behöver vara på plats k l18.15 för anmälan. Lottning sker efter detta. Vi försöker starta tävlingen senast kl 18.30.
Torsdag 6 dec spelas sista ronden  KM.
Lördag 8 dec har vi säsongsavslutning kl 15.00. Det går bra att börja anmäla sig nu, så att vi vet hur många som deltar. Till kvällen spelas en blixtturninering med tidshandikapp och vi äter lite julmat. Det komme vara en kostnad för avslutningsspel+ mat. Vi kommer även berätta om styrelsens förslag inför 2019 års verksamhet.
Därefter kommer vi ha speluppehåll till i miten av januari 2019.

2018-10-31:
Torsdag 1 nov har vi ingen verksamhet, då det är höstlov.

Styrelsen har sammanträde torsdag 8 november kl 18.00 i klubblokalen.
Intresserade medlemmar är välkomna att delta.Kallelse och dagordning skickas ut via SMS.
Direkt efter styrelsemötet, kl 18.30,  startar KM rond 5. Lottningen är klar
, se KM-sidan.

2018-10-07: Information från spelkväll 4 november 2018:
Kvällen inleddes med ett styrelsemötet, där följande beslut togs angående Blixt-KM 5 minuter blixt, som spelas torsdag 29 november, kl 18.30:
Startavgift:  Vuxna över 20 år - 25 år. Studerande och pensionärer 15 kr. Ungdomar tom 20 år gratis. Speltid: 5 minuter per spelare och parti, samt 3 sek tilläggstid per drag. Priser: Inga priser, vinnaren blir KM-mästare i 5 minuters blixt, gratis fika för deltagarna.

Därefter spelades tredje ronden i KM. 

Under kvällen bestämdes att vi har temagenomgång i Engelskt (c5) vid kommande temakväll 11 oktober. Det innebär att vi går igenom engelskt, och så får deltagarna spela turnering, med vissa drag förbestämda. Trivs du med denna öppning, så finns mer litteratur att plugga in.

Information gavs om att VästgötaCupen 6 november 2018 ställdes in, då det var för få lag anmälda.

2018-10-01:
I  torsdags konstaterades att vi inte får ihop ett fyrmannalag till VästgötaCupen, och därmed anmäls inget lag.

Till lagledare för Distriktsserien har Danny Nguyen tackat ja.
Vid kommande spelkväll torsdag 4 oktober kommer Danny höra efter vilka som är intresserade av att spela första  (27 oktober) och andra sammandraget (24 november)

Styrelsen har sammanträde torsdag 4 oktober kl 18.00 i klubblokalen Framtid Sjöbo. Intresserade medlemmar är välkomna att delta.

Lottning rond 3 gjord, speldag torsdag 4 oktober - se KM-sidan

190923

23 sep 2018

Torsdagens matchresultat är nu införda, se KM-sidan.

På torsdag 27 september med start kl 18.30 har vi utbildning i öppningsspel under vår första TEMA-kväll (av totalt 3) under hösten. Vi startar med franskt och visar på tankar kring öppningen, och sedan får du spela en turnering, med de första dragen givna, och se om det är en öppning som passar dig. Du är varmt välkommen!
Vill du spela lagtävling 6 september? Under klubbkvällen den 27:e september passar vi på att höra vilka som vill spela med i Västgöta Cupen 6 oktober i Alingsås. Laget består av fyra spelare. Anmäl ditt intresse under klubbkvällen eller sms till Margareta, 0705- 97 70 33, ifall du inte kan komma den 27:e september. Under klubbkvällen kommer laget tas ut. Styrelsen behöver ta beslut utefter hur intresset ser ut. Anmälan behöver vara inne senast 30 september.
Till Distriktsserien har beslut (6 september) tagits om att delta med ett lag. Speldagarna är 27 oktober, 24 november och 9 februari. Det spelas två partier per sammandrag. Vi behöver utse en lagledare, som i sin tur beslutar vilka som deltar i laget. Laget består av fyra spelare.

180916

16 sep 2018

Glädjande kan berättas att höstens verksamhet är nu påbörjad. Spelprogrammet är nu fastställt, med några justeringar i det lagda förslaget. Till KM har tretton deltagare anmält sig, och den är nu påbörjad. Vi spelar med våra nya digitala schackklockor, som vi har kunnat köpa in, tack vare bidraget från Sparbanksstiftelsen. Jag och Danny representerade klubben på Stora torget igår, lördag, vid utdelningen av bidragen. 

Det börjar bli dags att anmäla ett lag till Distriktsserien. Vid mötet 6 september konstaterades att vi hade spelare till ett lag, och flera reserver. Och därmed blir det ett lag, som anmäls. Jag önskar få in intressenter, som vill vara lagledare. Lagledaren bestämmer vilka som spelar, och ordnar med allt kring deltagandet. Är du intresserad, hör av dig! Vi behöver besluta formellt om detta vid vårt styrelsemöte 4 oktober.

Vi har lagt in Tema-dagar, vilket innebär att vi tittar lite mer på några öppningar, och får lära oss om vad som är tanken med spelöppningen. Därefter spelar vi partier i just den öppningen, för att träna in det du har lärt dig. Det gör det lättare att lägga upp taktiken, och underlättar för dig när du möter motspelare som spelar den öppningen mot dig. Välkomna till dessa dagar!

 
KM  rond 2 spelas torsdag 20 september kl 18.30 
Vi har tretton deltagande i höstens KM, som startade 13 september 2018. Se mer i fliken KM. Följande datum spelar vi detta KM.  
Rond 2; 20 september
Rond 3: 4 oktober
Rond 4: 18 oktober
Rond 5: 8 november
Rond 6 6 december

Ifall du inte kan spela aktuell speldag, så kontakta tävlingsledaren Margareta och meddela detta. Du har då skyldighet att kontakta din motspelare och överenskomma om en annan speldag. Varje rond skall vara färdigspelad innan nästa rond.

Ifall du blir akut sjuk och inte kan spela, så gäller också att meddela Margareta detta så fort som möjligt. Om besked om sjukdom ej har lämnats till Margareta före spelstart (bedömning får göras om rimlighet att kunna meddela), så blir det wo-förlust för dig. Margareta kommer samla in allas telefonnr i början av speldagen 20 september. 

Margareta Claesson och är domare för tävlingen, och när hon inte är på plats så är Danny Nguyen domare. Båda har genomgått domarutbildning och är nationella schackdomare.

Du kan se resultat efter varje rond och ny lottning på KM-fliken. Spelprogrammet i sin helhet ser du i KALENDERN

Margareta Claesson
ORDFÖRANDE och TÄVLINGSLEDARE
0705- 97 70 33

Styrelsemöte 6 september 2018 - information

6 sep 2018

På lördag 8 september anordnar Västergötlands schackförbund en domarkurs i Borås. Från klubben kommer Danny Nguyen och Susanne Nguyen delta. totalt deltar 7 personer. Tapio Tikkanen håller i utbildningen. Undertecknad kommer hjälpa till runt kursen.

På lördag 15 september kommer vi få mottaga bidrag från Sparbanksstiftelsen på 6.950 kr för inköp av digitala schackklockor. Klubben kommer representeras av ordförande och Danny Nguyen. Utdelning av bidragen kommer ske på Stora torget mellan kl 11.30 och 12.30. Det vore trevligt om klubbmedlemmar kommer dit.

Villka är intresserade att delta i Distriktsserien? Följande anmäler sitt intresse; Anders, Bendik, Danny, Walter, Ryan, Lars-Inge har meddelat via mail att han vill delta. Tre övriga ville vara reserver. Beslut togs om att ställa upp med 1 fyrmannalag.

Vi beslutar om att spela KM i 5-minuters blixt med tre sek tillägg per drag.

Vi beslutar om tre temakvällar under hösten. Sven är positiv till att förbereda en genomgång i olika öppningar, och ber alla inkomma med önskemål om vilka öppningar de helst vill ha en genomgång. Direkt efter genomgången spelar vi en tematurnering, med ett visst antal drag givna i temat.

Avslutning föreslås bli lördag 8 december.

Vi beslutar att spela klubbmästerskap med 60 minuter + 10 sekunders tillägg per drag, 6 ronder monrad eller alla mot alla, beroende på hur många som anmäler sig. 
Beslut togs om att ändra tidigare beslut om startavgift för KM-tävlingen:
Nytt beslut; Barn och ungdomar tom 20 år + studenter + pensionärer gratis, för övriga 50 kr, fika ingår. Inga priser utdelas. 

Våravslutning 2018

21 jun 2018

Lördag den 12 maj hölls våravslutningen och många medlemmar deltog. Först spelades handikappsblixt och därefter bjöds det på en smaklig buffé. Även hölls en prisutdelning och Rolf Svensson och Max-Olov Johansson avtackades för sina insatser i styrelsen. Vi önskar er alla en trevlig sommar och förhoppningsvis ses vi igen torsdag den 6 september, då verksamheten startar kl. 18:30.

Inbjudan till våravslutning

25 apr 2018

Inbjudan till våravslutning lördag 12 maj kl. 15.00 är på gång...
Boka in denna dag redan nu!

Skollag-DM spelades lördag 21 april i Borås

25 apr 2018

Ett gymnasielag och 4 mellandstadielagen spelade 15 minuterspartier enligt Bergers system, dvs alla mötte alla. Lagen bestod av fyra spelare.
Bäckänggymnasiet, med våra klubbspelare Susanne Nguyen, Filip Nikolov, Walter Rieck samt en gymnasiekamrat, vann. De blev därmed Distriktsmästare. Laget var direktkvalificerade till riksfinalen, men har valt att inte delta.
Bland mellanstadieeleverna vann Bollebygdsskolan, som därmed är Distriktsmästare i mellandstadiegruppen. De är kvalificerade till riksfinalen 5-6 maj i Linköping.

KM 30 minuter. Lottning rond 6, spelas torsdag 12 april

10 apr 2018

1. Sven  - Danny
2. Toni -Bendik
3. Lars-Infge -Susanne
4. Filip - Anders
5. Walter - Radoslaw
6. Niclas - Richard, spelas vid senare tillfälle

Ställning efter 5 ronder:

1. Sven, 5 p
2. Bendik, 3,5 p
3. Lars-Inge, 3,5 p
4. Toni, 3 p
5. Danny 3 p
6. Anders, 2,5 p
7. Susanne, 2,5 p
8. Radoslaw, 2 p
9. Niclas 2 p
10. Filip, 1,5 p
11. Walter, 1 p
12. Richard, 0 p

Resultat KM 10 min blixt

6 apr 2018

5 april 2018 spelades vårt klubbmästerskap i 10 minuters blixt. Vi hade med 11 scackspelare, varav flera juniorer Resultat:

1. Sven Svensson,                 5,0 p,        Klubbmästare 10 minuters blixt 2018.
2. Bendik Anthonsen,             3,5 p
3. Filip Nikolov,                      3,0 p , (13 kp)   Bästa junior
4-5. Lars-Gunnar Andreasson, 3,0 p (11½ kp)
4-5. Radoslaw Sarzynski,        3,0 p  (11½ kp)
6. Lars-Inge Nilsson,               2,5 p (15½ kp)
7. Danny Nguyen,                   2,5 p (10 kp)     Junior
8. Terence Asbro,                   2,5 p ( 9½ kp )
9. Toni Nikolov,                      2,0 p (15 kp)
10. Susanne Nguyen,              2,0 p (13½ kp) Junior
11. Richard Lagård,                 1,0 p

Endagstävling KM-10 min

5 apr 2018

Torsdag 5 april är det endagstävling med 10 minuter i betänketid.

Torsdag 22 mars

5 apr 2018

Torsdag 22 mars hölls ett konstitutionerande möte och rond 5 i KM spelades.

Torsdag 15 mars KM rond 4

15 mar 2018

Torsdag 15 mars spelar vi KM rond 4. Lokalen är upptagen till kl 20.00, då vi startar vår verksamhet, (den sena starten bara denna kväll).

2018-02-22

25 feb 2018

I torsdags hölls årsmötet på Fritidsgården vid Sjöbo Torg i vilket ett härligt gäng på 10 medlemmar deltog. Vi får tacka för fikat och hälsa de nya styrelsemedlemmarna välkomna!

Protokoll skickas så småningom ut.

Resultat: Västgöta Open

25 feb 2018

Förra helgen, 17-18 februari, deltog Toni Nikolov, Sven Svensson, Danny Nguyen och Susanne Nguyen i Västgöta Open som samtidigt är distriktets distriktmästerskap. Sven lyckades samla ihop 5 poäng och hamnade på 8:e plats i Västgöta Open och 2:a i distriktsmästerskapet. Grattis!

Västgöta Open

1. GM Juan Bellon
2. Kim Nygren
3. GM Thomas Ernst

Disriktsmästerskapet

1. Jukka Hauta Järvi
2. Sven Svensson
3. Anders Wengholm

För alla våra spelares resultat KLICKA HÄR.

För resterande spelares resultat KLICKA HÄR.

Slutresultat distriktsserien 2017/2018

11 feb 2018

I distriktsseriens sista sammandrag möttes lagen av tufft motstånd i vilket 1:a laget förlorade båda sina matcher medan 2:a laget vann den ena och förlorade den andra. Således hamnade 1:a laget på 7:e plats och 2:a laget på 13:e plats av 14. Distriktsseriens mästare blev Tanum SS.
Så här har det sett ut för våra lags alla ronder:

Rond 1: BFSK I mötte BFSK II. BFSK I vann med 3½ - ½.

Rond 2: BFSK I mötte Ulricehamn SK. Vi vann med 3 - 1.
             BFSK II mötte Vara SS. Vi förlorade med 0 - 4.

Rond 3: BFSK I mötte Hova SK. Vi förlorade med 1½ - 2½.
             BFSK II mötte Vänersborg SS. Vi vann med 2½ - 1½

Rond 4: BFSK I mötte SA Mark II. Vi vann med 3½ - ½.
            BFSK II mötte Falköping SS. Vi förlorade med 1½ - 2½.

Rond 5: BFSK I mötte Tanum SS. Vi förlorade med 0 - 4
            BFSK II mötte Uddevalla SS. Vi vann med 2 - 1.

Rond 6: BFSK I mötte Skara SS IV. Vi förlorade med 1 - 2.
            BFSK II Alingsås SS III. Vi förlorade med 1½ - 2½.

För fullständigt resultat KLICKA HÄR.

Distriktsseriens sista sammandrag

8 feb 2018

Lördag 10 februari hålls det tredje och sista sammandraget i distriktsserien i Alingsås i IOGT-lokalen. 2 lag är uttagna och de har meddelats. Vi träffas kl. 08:30 vid Netto, Sjöbo Torg (på parkeringen).

← Äldre inlägg

 

 

 

 


Gällande medlemsavgifter se sidan "Medlemskap".


Distriktsserien: Är färdigspelat. Se "Resultat".
KM: Följ KM på sidan " i "Resultat".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet besök på sidan sedan 2013-11-17

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)