Borås-Fristad SK

Schack

Styrelsen

Ordförande: Margareta Claesson tel 0705-97 70 33 email: margaretaclaesson58@gmail.com

Sekreterare: Susanne Nguyen

Kassör: Bo-Lennart Oscarsson tel. 033-25 57 23

Ledamöter: Danny Nguyen, Lars-Inge Nilsson

Suppleanter: Anders Mattson, Bendik Anthonsen

Revisorer: Erkki Syrjälä och Leif Svensson, revisorssuppleant Toni Nikolov

Bank-giro : 5860-4489

 

Kallelse till styrelsemöte 9 januari 2020 kl 18.30

  1. Mötets öppnande
  2. Dagordning
  3. Föregående protokoll
  4. Rapporter
  5. Förslag årsmöte 20 feb kl 19.00
  6. Förslag förberedande sty.möte 6 feb kl 18.00
  7. Fastställane av schackverksamhet våren 2020, se förslag i flik Kalender
  8. Startavgifter för vårens tävlingar
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)